s

KROMET

Kromet gwarancja jakości

Długoletnia działalność, zdobyte przez ten czas doświadczenie, wprowadzone nowe konstrukcje i technologie wytwarzania zapewniają nam coraz to większą rzeszę klientów, którzy mobilizują nas do jeszcze większego wysiłku, aby zapewnić wszystkim naszym odbiorcom szeroką gamę produktów o najwyższej jakości, zwiększonych parametrach eksploatacyjnych i energooszczędnych a także dających możliwość utrzymania wysokich standardów higienicznych.

Wszystkie oferowane przez nas produkty wykonywane są zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i posiadają znak CE a także, dla tych urządzeń gdzie jest to konieczne, atesty Instytutu Nafty i Gazu (znak bezpieczeństwa „B"), Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowego Zakładu Żywienia. Wprowadzone i realizowane w Fabryce procedury Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 gwarantują, że wszystkie w/w wymienione elementy muszą być spełnione.